Jsou ti, kteří se zotavili z nového Coronavirus COVID-19, nyní imunní vůči dalším infekcím? A zůstává virus v jejich těle v inertní formě, aby se později znovu objevil - způsobem, který mohou plané neštovice vést k pásovým oparům?


Odpověď 1:

Pochybuji, že s tímto virem existuje dostatek zkušeností, abych tyto věci ještě znal. Nebylo okamžitě zřejmé, že virus „pásového oparu“ mohl klidně pobývat podél nervových těl a znovu se objevit. Pokud jde o ochranu proti reinfekci, je to pravděpodobné. Silně se má za to, že generace, která přežila španělskou chřipku z roku 1918, si zachovala zvláštní ochranu před pozdějšími vypuknutím chřipky a že ochrana překrývala nebo zpomalila následné vypuknutí úzce související chřipky.