Můžete očekávat screening na koronaviry na letišti?


Odpověď 1:

Pravidelně létám přes asijská letiště. Zde je běžné, že se na příjezdových cestujících provádí screening zdravotnického oddělení. Obvykle se jedná o dotazník, který má být vyplněn před příjezdem, a teplotní sken přicházejícího cestujícího. Cestující s vysokou horečkou bude zadržen a budou provedena další vyšetřování a možná karanténa, dokud nebude pokládáno za bezpečné pokračovat.