Zemřela osoba, která objevila koronavirus?


Odpověď 1:

Howdy, Doktor, který hlásil ohnisko, zemřel. Viděl raná stádia a usoudil, že je mnohem nebezpečnější, než byla čínská vláda ochotna připustit. Byl uvězněn a později propuštěn. Vrátil se do práce v nemocnici, poté nakazil virus a zemřel. Zprávy o úmrtí mnoha lékařů a sester stále sklouzávají.