Mají Spojené státy technické schopnosti testovat populace na koronaviry?


Odpověď 1:

Myslím, že máme technické schopnosti vyvinout vhodné testy a máme zdroje k jejich použití. To, co nemáme, je vedení a směr a zaměření a v tomto bodě je národní reakce chaotická, nefunkční a v mnoha ohledech kontraproduktivní. Potřebujeme jednoduchý rychlý spotový test na koronavirus analogický s spotovým testem na Strepovo hrdlo, následovaný konkrétnějším dostupným testem. Nemáme první, ani nemáme protokol pro testování lidí, ani nemáme vedení, abychom se tam dostali


Odpověď 2:

Ano.

K tomu potřebuje vůli. To musí pocházet shora.

Testování musí snížit náklady a musí být urychleno, možná pomocí systému třídění, takže test, který označí lidi jako OK nebo podezřelého, a poté provedete další testy na podezřelých.

Dokud nevíte, kde a jak velký je problém, je velmi těžké testovat. Jednou z výhod testování je, že možná budete vědět, kdo to již měl, a nyní je imunní, takže se mohou vrátit k normálním operacím.