Ukázal koronavírus, že naše současné dodavatelské řetězce jsou zastaralé a nevhodné pro moderní výrobu?


Odpověď 1:

Měli jsme četné přírodní katastrofy, které způsobily narušení, která často mají významný dopad na dodavatelské řetězce. Ovlivňují schopnost společnosti dodávat produkty a zvyšují tržby a mohou snadno způsobit dlouhodobé poškození značky.

V případě současného ohniska koronaviry vidíme v Číně zřejmý okamžitý dopad. Tento dopad se však projeví i za hranicemi Číny, protože to bude mít dopad i na výrobce závislé na čínském dodavatelském řetězci.

Pokud je váš hlavní dodavatel v Číně v současné době odstaven, druhý zdroj v Číně určitě nebude schopen pomoci. A pokud váš třetí zdroj jinde získává materiály z Číny, pravděpodobně budou také narušeny. Společnosti se musí distancovat od jediné strategie sběru zeměpisu.