Jak si můžeme být jisti, že koronavirus v prostředí již neexistoval, ale byl předtím detekován?


Odpověď 1:

Je to možné, ale pravděpodobně by to bylo nyní vyzkoušeno při testování, jedno zvíře, které pangolin nese podobný virus, aby se křížil a držel se lidí, virus se musí vyvinout tak, aby vyhovoval lidem.

Musí přežít a dostatečně se replikovat a vyvíjet se, aby se šířilo toto je vzácné, ale stává se, že viry, jako je život, jsou poháněny energií hledajícím nejúčinnější využití sebe samého, jako jsme my, jsou poháněny k přežití a vyvíjejí se energií hledáním nejefektivnějšího využití sebe samého .

Věda nás varuje před jídlem keřů, které dokážou nést škodlivé viry, varovali nás také o CO2, ale neposlouchali jsme.

Viry nežijí, ale blízko a pravděpodobně vyplavují život, zatímco se vyvíjí velký starý, v laboratoři si člověk může pohrávat se zvířecím virem a dělat ho tak, aby vyhovoval lidem. Wuhan má takovou laboratoř a mohl by být v budoucnu obviněn z náhodného úniku v případě potřeby CPC.

EGMi maximalizuje využití mého levého logického / pozitivního mozku mého duševního a fyzického zdraví, nemám pravou mozkovou úzkost vyvolanou klamem, popíráním nebo hysterií, ale tento virus na mě začíná cítit rybku a nemyslím tím, že pochází z ryby.