Jak ovlivnila čínská politika reakci na koronaviry?


Odpověď 1:

Čína jako stará civilizace prošla mnoha epidemiemi a přírodními pohromami. Tyto epizody ji připravily na případné události a všechny nejsou stejné. Pandemie SARS z roku 2003 ji naučila, jak mobilizovat své agentury. Hodně bude záviset na virulenci viru a jeho mutagenitě a trvání pandemie a jejích dopadech na ekonomiku a další sociální a politické aktivity a na všechny aspekty života. Jen doufejte a modlete se za nejlepší.