Jak doktoři určují, že někdo s příznaky má místo jiného kmene koronavirus COVID-19?


Odpověď 1:

Existují laboratorní testy, které mohou identifikovat genetický materiál viru a přesvědčivě identifikovat přítomný virus. Není však přímo k dispozici v nemocnicích. Lékaři musí odebrat vzorky krve od pacientů a zaslat je do CDC k analýze.

Zdravotnický personál hodnotí pacienty, zda mají typické příznaky COVID-19 - a zda jsou spojeni se známým ohniskem (tj. „Byl jste v poslední době v Číně?“). Pokud jsou k dispozici všechny znaky, odešlou vaše vzorky k testu.

Dostupnost testů je v současnosti nízká (v USA), což je velký problém. Doufejme, že to brzy vyřešíme.


Odpověď 2:

Neexistují žádné jiné kmeny, kromě dvou kmenů nového koronoaviru COVID-19, které se šíří po celém světě, typu S a L. Typ L je agresivnější a převládá než typ S. Kdykoli je u člověka diagnostikována kontraktura nového koronoaviru, jedná se o jeden ze dvou kmenů, takže není šance na nesprávnou diagnózu.