Jak indická vláda reaguje na COVID-19 (koronavirus)?


Odpověď 1:

Jak se mohu chránit?

Pravidelné a důkladné mytí rukou

je zásadní, říkají zdravotní agentury.

Dosud není přesně známo, jak se koronavirus šíří. Podobné viry se však šíří prostřednictvím kapiček, jako jsou viry produkované, když infikovaná osoba kašle nebo kýchne.

Proto je důležité kašel a kýchat do tkání, nedotýkat se tváře nemytými rukama a snažit se vyhnout těsnému kontaktu s infikovanými lidmi.

Masky na obličej neposkytují účinnou ochranu proti koronavirům

, podle lékařských odborníků.