Pokud by se v USA chopila závažná epidemie, jako je koronavirus, náklady na léčbu by připadly na jednotlivce / pojistitele, stát nebo federální vládu?


Odpověď 1:

Náklady na léčbu jsou vždy na prvním místě v odpovědnosti pacienta, proto oběti hromadných nehod, jako jsou výstřely v Las Vegas, čelí kromě léta uzdravení horám lékařských účtů.

Sekundárně však platí, že pokud je osoba povinna odjet CDC do nemocnice nebo je ve vazbě a tak dále, pak se obvykle hradí speciálními prostředky. To není zaručeno, jak potvrzují pravidelné boje o prvních respondentech z 11. září nebo o financování černých plic. Pokud však někdo do ER zkontroluje indikátor Ebola nebo Coronavirus atd., Že CDC nebo státní ministerstvo zdravotnictví vyžaduje karanténu, pak by tato osoba byla izolována a poslána do vládního zařízení a nebyla by účtována s výjimkou ER. Federální a státní vláda obvykle pokryje části těchto událostí tak, aby hospitáři netrpěli krátkodobě a nedocházeli jim finanční prostředky. Upozorňujeme však, že tyto platby jsou ve prospěch nemocnice. Nevím, jestli se vláda pokusí zotavit se z pacienta.