Leží Čína pomocí nafouknutého počtu zotavených pacientů z koronaviru COVID-19 (např. Za předpokladu, že 14 dní po diagnóze a neumírání znamená „zotavení“)?


Odpověď 1:

Ne.

Za prvé, standardní sada pro „obnovené“ vyžaduje dva po sobě jdoucí negativní výsledky testu na virus oddělený alespoň jedním dnem, a symptomy A do značné míry vymizely a poškozené plicní tkáně vykazují významné zotavení. Takže každý, kdo splní tento standard, je ve skutečnosti skutečně uzdraven.

Za druhé, v čem spočívá výhoda pro někoho? Toto onemocnění je vysoce nakažlivé a obtížně detekovatelné. To si nemyslí. Nelze ji ovládat, vyhrožovat ani zdůvodňovat. Takže zakrývání nefunguje. Nikdo v tomto smyslu by se v tomto okamžiku vůbec nepokusil něco zakrýt. Lidé, kteří obviňují Čínu ze statistik, že téměř vždy používají „Čína je špatná, tak vždy lžou“. To samo o sobě by mělo vyloučit ty lidi z řad inteligentních včel.