Probíhá čínská ekonomika i po vypuknutí koronaviry na tak vysoké úrovni (více než 50 000 infekcí)?


Odpověď 1:

Věřím, že je příliš brzy na to, aby bylo možné určit, do jaké míry bude v této fázi ovlivněn hospodářský růst Číny, ale počáteční dopad by byl jistě významný. Záleží na tom, do jaké míry se virus šíří a jak rychle lze epidemii zvládnout. Dnes je v Číně počet infikovaných osob přibližně 70 000, z lidského hlediska to je děsivé číslo, ve vztahu k čínské populaci je velmi malý. Je však pravděpodobné, že v ekonomice pocítí omezení cestování a dokonce i vývoz potravin a dalších položek.

Tato otázka se týká prosperující ekonomiky, bezpochyby 6% růst HDP, který se letos v Číně očekával, splňuje takovou definici podle norem jakékoli jiné země. Propagace byla věnována snížení čínského tempa růstu na 6%, ale západní tisk nezdůraznil, že dokonce 6% je v současnosti velmi vysoká.

Čína je velmi znepokojena potřebou rozšířit ekonomický rozvoj do regionů. Problémem Číny budou obrovské finanční prostředky potřebné pro kontrolu epidemie a záchranu životů lidí, odvrátí pozornost od politik regionálního rozvoje. To by mohlo vést k dalším politickým problémům vedení.

Očekával bych, že ekonomické problémy budou zvládnutelné, pokud se epidemie nerozšíří do celé masivní země a hospodářský růst neklesne pod 3%. Rozkvět by nevyhovoval situaci blízké nulovému růstu a méně než 3% by pro Čínu znamenalo vážné problémy.