Rozšiřuje se koronavirus (COVID-19, SARS-COV2) v regionech bez hlášených případů?


Odpověď 1:

Nebudeme to vědět přímo.

místa jako Rusko, Indie a Pákistán jsou znepokojivě tichá vzhledem k jejich blízkosti k Číně a jejich obrovské populaci.

existují známé neznámé a neznámé neznámé.

známými (nebo známými) neznámými je, kolik těchto zemí testuje virus COVID-19 pomocí laboratorních metod PCR. To je pravděpodobně známé, ale není široce sdíleno. Moje podezření je, že je naprosto nedostatečné.

tyto Známé neznámé nám mohou poskytnout vodítka k neznámým neznámým, podle kterých se virus rychle šíří.