Je v pořádku být ve stejném domě jako někdo, kdo byl vystaven koronavírusu, pokud nosíte masku N95 a všechno dezinfikujete?


Odpověď 1:

Teoreticky, pokud jste udělali VŠECHNY, co říkáte, A žili jste v domě, kde můžete efektivně uzavřít místnost s osobou COVID-19 (např. Dům nemá centrální cirkulační vzduch, ale místo topných desek), pak v Teorii , MOŽNÁ.

Ve skutečnosti NE. Protože neinfikovaná osoba bude přicházet a odcházet ven z domu a dříve či později bude tato osoba nakažena, NEBO přinese infekci z domu do okolního sousedství, což znemožňuje účel izolace / karantény.

Takže NE, pokud je neinfikovaná osoba v domě s pacientem COVID-19, pak by obě osoby měly zůstat izolované po dobu 14 dnů.