Je koronavirus nebezpečnější než mor?


Odpověď 1:

Ani blízko.

Virus korony má úmrtnost 2–2,5%.

U moru je riziko úmrtí S léčbou asi 10%, bez léčby je to 70% nebo vyšší.

Mor je způsoben bakterií, s níž se setkáváme jen zřídka, takže má malou nebo žádnou rezistenci na běžná antibiotika, což je dobré.

V lidském těle však roste velmi rychle. trik s morem je proto, aby byl diagnostikován RYCHLE.


Odpověď 2:

Z mé strany,

koronavirus je nejnebezpečnější než mor, protože mor se šíří ne rychleji ve srovnání s koronavirem a jeho příčina může snadno vést k úmrtí člověka. A také existuje možnost léčby moru, ale koronavirus je nově vir, jehož léčba stále není nalezena.


Odpověď 3:

Nemůžeme srovnávat mor s Covid19 v této vzdálenosti, kdy jsme ve zdravotnictví tak pokročili. Z zběžného pohledu se zdá, že mor byl nebezpečnější než Covid19, ale mám pocit, že koronový virus se zdá být v roce 2020 nebezpečnější než mor s větší mobilitou lidí a nemocemi se šíří přes kontinenty, a to navzdory pokroku, který svět dosáhl ve zdravotnictví.