Je koronavirus skutečně americkým patentem?


Odpověď 1:

Existence virů rodiny koronavirů byla dobře známa před novou epidemií u COVID-19.

Ano, existuje asi 14 000 amerických patentů a patentových přihlášek s nadpisem „koronavirus“ souvisejících s vakcínami, léčbou atd.

FPO IP Research & Community

Pravděpodobně existují související patenty i v jiných zemích, dokonce i v Číně.

Zde je jeden z mnoha patentů, které jej „ošetřují“

Způsoby léčby infekce koronaviry

Není známo, zda navrhované ošetření funguje, zejména u přípravku Covid-19. Vzhledem k tomu, že Covid-19 nebyl dosud znám, je nepravděpodobné, že by nějaké konkrétní patenty již existovaly.

V souhrnu - žádný koronavirus (zejména COVID-19) NENÍ US patentem (zatím), ale existují patenty a patentové přihlášky týkající se rodiny koronových virů.