Je míra úmrtnosti koronaviru Wu-chan v případech mimo Čínu poněkud ekvivalentní míře úmrtnosti nahlášené v Číně?


Odpověď 1:

Mohlo by dojít k oslabení virility kmene, které je geograficky ovlivněno.

  • první klastr spojený s trhem s mořskými plody ve WuHanu.
  • druhý cluster v nemocnicích WuHan.
  • třetí shluk „sekundárních“ infekcí ve WuHan.
  • 4. shluk infekce „extra-WuHan“, včetně HuangGang a EZhou a částí zbytku provincie HuBei.
  • pátý klastr objevující se v jiných provinciích a zámoří.

každý s mírně nižší mírou nemocnosti…

Jen moje 2 fen.