Je „dezinfekční prostředek“, který stříkají v Číně pro boj s koronaviry, nebezpečný pro člověka?


Odpověď 1:

Většina z těchto dezinfekčních prostředků jsou roztoky na bázi chloru. Některé jsou prosté bělidlo, jiné jsou složené soli obsahující chlor. Přímá a dlouhodobá expozice může být nebezpečná pro lidi a zvířata, ale tyto chemikálie se rychle rozkládají. Dokud nepijete věci a neprodleně je omyjete, nehrozí žádné nebezpečí.

Na druhou stranu, bělidlo je jedovaté pro kočky a psy. Nepoužívejte bělidlo na domácí zvířata.