Existují obavy z nadměrné sterilizace v důsledku koronaviru? Vidím návrhy na dezinfekci rukou a podobně, nesnížilo by to to naši celkovou imunitu?


Odpověď 1:

V určitých případech, kdy je zřejmá kontaminace, musí být k denaturaci viru použita silná činidla. Ruční dezinfekční prostředky s pouhým alkoholem nemusí zabíjet všechny viry, ale budou slušnou prací na bakteriálních látkách, avšak bakterie se mohou vůči těmto činidlům snášet tolerantněji a způsobovat rezistentní kmeny. Zatímco nadměrné používání santizérů přispívá k rozvoji rezistentních mikrobů, naše imunita se poté účinně oslabuje.