Nyní, když je koronavirus globální pandemií, co bude dál pro svět?


Odpověď 1:

Mohou to udržet asi další dva týdny, než někdo navrhne řešení, které umožní všem vrátit se do svého běžného života.

Poté se vrátí k dalším panickým tématům, jako je globální oteplování a terorismus.

Další velkou věcí, na kterou se připravuje, je stažení všech finančních pobídek pro ceny aktiv, v současné době za 15 miliard GBP a lezení.

To však může být zpožděno, pokud bude Trump znovu zvolen.