Co mají společného co Jižní Korea, Japonsko, Itálie, Írán a Singapur, pokud jde o koronaviry?


Odpověď 1:

V současné době je Jižní Korea 1., Itálie 2., Írán 3., Japonská 4. a Singapurská 5. na žebříčku koronavírusových infekcí mimo Čínu! Po pravdě řečeno, všichni mají rozdíly ve své zdravotní připravenosti a kapacitě při nakládání s tímto virem s některými zeměmi pod kontrolou (Singapur) a některými (Írán), které vypadají, že ztratily kontrolu nad situací ještě před jejím začátkem. Ale všechny tyto země by si měly uvědomit, že tento virus je něco, co jakmile vstoupí do komunity, bude téměř nemožné jej vymýtit a neexistuje způsob, jak z něj vyjít úplně bez úhony.