Proč nám není řečeno, aby nosili rukavice (namísto nebo navíc s maskou), abychom se vyhnuli získání Coronavirus Covid-19?


Odpověď 1:

OK. co víte o oblékání, nošení a odstranění osobních ochranných prostředků?

Uvědomujete si, že je velmi snadné kontaminovat sebe, když nosíte tyto věci? Pokud jste nebyli opravdu dobře vyškoleni a ve skutečnosti to neděláte každý den (například na jednotce intenzivní péče, kde to děláte každý den), jediným výsledkem pro vás bude dát vám zcela neopodstatněný pocit falešné bezpečnosti, když , ve skutečnosti bude vaše šance na nakažení pravděpodobně vyšší, než kdybyste na sobě nic neměli!

Ani jsme nezjistili, že pouze velmi specifické masky mají jakoukoli bezpečnost při zabránění získávání virů přenášených vzduchem, a teprve tehdy, pokud byl někdo speciálně vyškolen, jak je používat.

Pravděpodobně jste lepší, když si správně umýváte ruce ...